Lotharingenstraat 18
5144 EW Waalwijk
T: 0416 33 80 09
M: 06 506 77 476
info@kfim.nlHeldere aanpak

 1. De match tussen uw organisatie en KFIM

In een eerste gesprek wordt nagegaan of de opleiding, ervaring en competenties van Frank Keersmaekers aansluiten bij de eisen die u stelt aan de interim-manager.

 2. Duidelijke afspraken

Als beide partijen bij elkaar passen, stellen zij een voorlopige overeenkomst op. Het is belangrijk om goed vast te leggen wat opdrachtgever en interim-manager van elkaar verwachten en hoe zij praktische zaken, waaronder inzet (uren) en vergoeding, zullen regelen.

 3. Plan van aanpak: van analyse tot oplossing

Gedurende de eerste weken maakt de interim-manager een grondige analyse van de opdracht. De analyse vindt zijn neerslag in een plan van aanpak waarin de opdracht, de doelstellingen van de opdracht, de te nemen stappen en het tijdsbestek concreet staan beschreven. Dit plan van aanpak wordt door de opdrachtgever geaccordeerd.

 4. Uitvoering, rapportage en evaluatie

Zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden zullen mondelinge of schriftelijke evaluaties worden gehouden. Aan de hand van het plan van aanpak wordt besproken hoe de werkzaamheden verlopen en of de doelstellingen worden gehaald. Waar nodig, zal tijdig worden bijgestuurd.